ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ !!!

 


Δεν πρόλαβε να ανακοινώσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιχορηγούμενης εμπορίας του ηλεκτρικού ρεύματος το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι εναλλακτικοί της αγοράς ενέργειας (πάροχοι ρεύματος) αμοληθήκαν να εφεύρουν νέα κόλπα παραπλάνησης των καταναλωτών, ώστε να διατηρήσουν οι ίδιοι το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο της κρατικής επιδότησης που κατευθύνεται στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των πελατών τους.Οι αρπακολατζήδες που επισημάνθηκαν οι Watt+Volt, Volton, Elpedison και Ήρων αντιπροσωπεύουν το μεγάλο κεφάλαιο των Εθνικών Εργολάβων της Χώρας, όπως οι ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Μπάκας-Καϋμενάκης και τα κρατικά ΕΛΠΕ, με διεθνείς συμπαίκτες όπως οι Edison, Eni κλπ. Άλλα γνωστά ονόματα στο παιγνίδι απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ είναι το κρατικό Φυσικό Αέριο, η Voltera των J&P Άβαξ, η Protergia του Μυτιληναίου και η NRG του Βαρδινογιάννη. Τι γυρεύουν τα ΕΛΤΑ ανάμεσα τους παραμένει αναπάντητο.

Από την “απελευθέρωση” της αγοράς οι “εναλλακτικοί” πάροχοι ρεύματος επιδόθηκαν σε ανταγωνισμό προσέλκυσης πελατών, με πρακτικές συχνά παραπλανητικές και δυσνόητες και για τους απλούς ανθρώπους, με τα ψιλά γράμματα στις σελίδες των Γενικών Όρων Συμφωνίας (ΓΟΣ) που αποδέχονταν τηλεφωνικά με το νέο σύστημα προφορικής υπογραφής…Οι σώφρονες πάροχοι (πχ Protergia κ.α.) διατηρούσαν ρήτρα αναπροσαρμογής στα 24μηνης διάρκειας προωθητικά τους πακέτα χαμηλού σταθερού τιμολόγιου κατανάλωσης γύρω στα €0,062/kwh, με την ρητή αίρεση ότι, «ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα Αναπροσαρμογής του τιμολογίου ενέργειας σε περίπτωση δυσανάλογης αύξησης της τιμής κτήσης του». Απέσυραν τα προωθητικά τους προγράμματα και απεμπλάκησαν από αυτά όταν ενέσκηψε η κρίση με απλή ενημέρωση του πελάτη τους 60 μέρες νωρίτερα, διατηρώντας έτσι τα μερίδια τους. Η ΔΕΗ έδειξε διαφορετική συναλλακτική ηθική, τιμώντας ακόμη και σήμερα τα προγράμματα σταθερού κόστους των €0,105/kwh.

Με τις τιμές των εναλλακτικών παρόχων ρεύματος να εκτινάσσονται γρήγορα πάνω από τα €030/kwh, δηλαδή πέντε φορές πάνω από την εκπτωτική και τρεις φορές πάνω από την ΔΕΗ, γέμισαν τόσο τα ταμεία τους που τράβηξαν την προσοχή του υπουργείου Περιβάλλοντος και της ΡΑΕ ως φορολογητέα πηγή μερικής ανακούφισης των καταναλωτών. Δεν ξέρω πως έκλεισε αυτή η συναλλαγή υπουργείου-ΡΑΕ-παρόχων που τον Μάιο εκτιμούσε τα υπερκέρδη τους στα €972εκ περιορίζοντας το μερίδιο των εναλλακτικών σε αυτά στα €80εκ την περασμένη εβδομάδα!

Ο… τολμηρός πάροχος μου

Ο δικός μου ο πάροχος ρεύματος ήταν πιο τολμηρός. Για να μεταφέρω δύο παροχές από την ΔΕΗ μου αποστέλλει την 26/1/21 έγγραφη προσφορά προς, «€0,06265/Kwh, διάρκεια του συμβολαίου 2 χρόνια, πάγια χρέωση €2,50/μήνα, και με το πρόσθετο fixed των €4/μήνα δεν μπαίνει καμία συμπληρωματική χρέωση». Προς επίρρωση των ανωτέρω και αποφυγή τυχόν ασάφειας, η προσφορά διασαφηνίζεται ρητά στους Γενικούς Όρους Συμβολαίου που διέπουν την συναλλαγή μας.Το Άρθρο 6.4 που όριζε πως «Ο Προμηθευτής δικαιούται, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας, επιβολή Ρήτρας Αναπροσαρμογής στις Χρεώσεις Προμήθειας, όπως θα προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο…» καταργείται στον Άρθρο 6.5 που προβλέπει πως, «η δυνατότητα αναπροσαρμογής των Χρεώσεων Προμήθειας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται εφόσον ο Πελάτης επιλέξει να καταβάλλει, και για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ενεργή, τη συνδρομή σταθερού τιμολογίου» της ενότητας (Α.vi) του Γενικού Τιμοκαταλόγου… (0,10442 *40%) = 0,06265 €/kWh], για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Αυτό που λείπει είναι η διερεύνηση των εμπορικών πρακτικών τους, πριν και κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Το κράτος και, κυρίως οι πάροχοι, βολεύτηκαν με τα ανεπαρκή επιδόματα προς τους καταναλωτές που, στην ουσία, επικύρωσαν τις παραβατικές πρακτικές των αυθαιρετούντων, ενθαρρύνοντας τα νέα τους κόλπα.Το πρόβλημα ενάγεται στην διαδικασία απόδοσης του Power Pass. Το μόνο στοιχείο που ζήτησε και υπέβαλα, είναι τα τιμολόγια από 1/1/22 που ήδη έδειχναν την μονομερή επιβολή Αναπροσαρμογής, παραβλέποντας αν οι συμβατικές δεσμεύσεις των μερών την προέβλεπαν. Έλαβα επιστροφή €167 από το Power Pass σε επιβληθείσα Αναπροσαρμογή €1.210 σε δύο κατοικίες μου από 1/1/22 έως 20/6/22.

ΠΗΓΗ-Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου